سازمان برنامه موظف به پرداخت معوقات دستگاه های اجرایی به شرکت های دانش بنیان شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز -یکشنبه -مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح جهش تولید دانش بنیان با پیشنهاد جعفر قادری نماینده مردم شیراز با الحاق یک بند به ماده ۴ این طرح با ۱۶۷ رأی موافق از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این مصوبه در صورتی که تعهدات مالی دستگاه های اجرایی به واحدها و موسسات تحت حمایت این قانون، به تعویق بیفتد، سازمان برنامه و بودجه موظف است مستقیماً نسبت به پرداخت تعهدات مالی از بودجه آن دستگاه اقدام کند.

https://dailybulletin.ir/02/01/2022/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b3/