? عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در جلسه امروز هیات دولت

خبرگزاری ایرنا :


دریافت
6 MB

https://dailybulletin.ir/06/01/2022/%f0%9f%8e%a5-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%85/