بهادری جهرمی: دولت مکلف به رعایت سقف عیدی کارکنان است

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی یکشنبه شب در این توییت تصریح کرد: مبلغ عیدی مشخص شده برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی، منطبق بر سقف قانونی تصریح شده در ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت مکلف به رعایت این سقف است و اختیار وضع عیدی بالاتر از آن را ندارد.

بهادری جهرمی ساعاتی پیش نیز در توییتی نوشته بود: هیئت دولت عیدی پایان سال کارکنان دستگاه‌های اجرایی را یک میلیون و ۶۰۰ هزارتومان تعیین کرد. همچنین در راستای سیاستهای کلی خانواده مقرر شد در چارچوب اعتبارات قانونی به کارکنان متأهل مشمول کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد ۴۰۰ هزارتومان و به ازای هر ذفرزند تحت تکفل هم۱۵۰هزار تومان پرداخت شود.

هیأت وزیران در جلسه امروز(یکشنبه) خود به دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام وقت اشتغال به کار دارند (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار)، مبلغ ثابت ۱۶ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۴۰۰ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت کند.

https://boldder.ir/13/02/2022/%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%b1%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%85%da%a9%d9%84%d9%81-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b9%db%8c%d8%af/