سخنگوی دولت ازبرپایی نشست با همکارانش در قوای دیگر و شورای نگهبان گفت

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،« علی بهادری جهرمی» افزود:  معتقدم ظرفیت اطلاع‌رسانی دوسویه و سخنگویی مبتنی بر حقیقت، رکن اصلی در شفافیت و بهبود عملکرد نهادها است و این مهم با هم‌افزایی جمعی، بهتر، بیشتر و زودتر میسر می‌شود.

رصد برخی مشکلات و انتقال آن به جلسات تصمیم‌ساز از یک‌سو و پیگیری حل آن‌ها از سوی دیگر، ممکن است نیازمند همکاری بین‌نهادی باشد. جلسات مشترک کاری با سایر قوا و شورای نگهبان، این نتیجه مفید را هم در پی خواهد داشت.

 در اختیار گذاردن تجارب مشترک کاری و ارائه راه‌کارهای به دست آمده از روش‌های مدیریتی شخصی برای حل گره‌های اجرایی – تقنینی – قضایی، از دیگر محاسن جلسه امروز بود که بناست ان‌شاالله ادامه‌دار باشد.

https://dailybulletin.ir/14/12/2021/%d8%b3%d8%ae%d9%86%da%af%d9%88%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%b2%d8%a8%d8%b1%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b4/