طرح صیانت از دستور کار مجلس خارج نشده/ نظر مرکز پژوهش‌ها مشورتی است

خبرگزاری ایرنا :

مهرداد ویس‌کرمی عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایرنا اظهار داشت: کمیسیون مشترک مسئول اصلی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی است. از طرف کمیسیون یزدی‌خواه نماینده تهران در مرکز پژوهشها حضور یافته و نظرات ذینفعان و مرکز پژوهش‌ها را بررسی و جمع بندی کرده و برای ادامه بررسی‌ها به کمیسیون ارائه خواهد کرد.

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی در خصوص مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح صیانت تاکید کرد: نظر مرکز پژوهش‌های مجلس نظر مشورتی است و  کمیسیون مجبور به پذیرش نظرات مرکز پژوهشها نیست. روند بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در کمیسیون  ادامه دارد و نظر مرکز پژوهش‌ها نیز در کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اعتراضش نسبت به چرخش نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها در مورد طرح صیانت گفت:‌ نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌ها با بنده تماس گرفت و اعلام کرد معاونت‌های مرکزها از ابتدا با این طرح مخالفت مخالف بودند اما رئیس مرکز پژوهش‌های سابق و فیاضی معاون مطالعات فرهنگی  مرکز به معاونت‌ها برای اظهارنظر میدان ندادند و نظر خودشان در مورد طرح صیانت را به کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کردند.

ویس کرمی با بیان اینکه ایرادات مرکز پژوهش‌ها به طرح صیانت قابل اصلاح است،تاکید کرد:  طرح صیانت از دستور کار کمیسیون و مجلس خارج نشده است و تلاش داریم تا این طرح اصلاح و پخته شود .

وی با بیان اینکه کمیسیون برای بررسی نظرات مرکز پژوهش‌ها روز دوشنبه تشکیل جلسه خواهد داد اظهار داشت: یزدی‌خواه در این جلسه گزارشی از روند بررسی طرح صیانت در مرکز پژوهش‌ها ارائه خواهد کرد.

عضو کمیسیون مشترک صیانت تصریح کرد: مرکز پژوهش‌ها قبل از اینکه نظر خود را به رئیس کمیسیون صیانت اعلام کند این نظر را در مرکز در رسانه‌ها منتشر کرد که این اقدام به رنگ و بوی سیاسی دارد.

https://dailybulletin.ir/26/12/2021/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87-%d9%86/