فعالان قرآنی تحت حمایت صندوق اعتباری هنر قرار می‌گیرند

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، با توجه به تغییر ساختار تشکیلاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و افزوده شدن معاونت امور قرآن و عترت و تکلیف این وزارتخانه در حمایت از فعالان قرآنی و ضرورت تعمیم خدمات صندوق اعتباری هنر به فعالان قرآنی به جهت نقش آنها در حوزه فرهنگ، هیات وزیران با اصلاح مصوبه مربوط و اضافه شدن عنوان فعالان قرآن و عترت به فهرست دریافت کنندگان خدمات صندوق اعتباری هنر موافقت کرد.

https://dailybulletin.ir/29/12/2021/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87/