جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات بعدازظهر امروز در نشست خبری با اعلام این خبر گفت: نخستین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم با حضور ابراهیم رئیسی به زودی برگزار می‌شود و در آن اصول و الزامات حاکم بر تحقق دولت هوشمند به تصویب می‌رسد.

وی با بیان اینکه هم اکنون دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تکالیف دستگاه‌ها در الکترونیکی شدن و وضعیت بلوغ هر یک از دستگاه‌ها را احصا و شناسایی کرده است، گفت: این گزارش در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به استحضار رئیس جمهور می‌رسد و رئیس جمهور به دستگاه‌هایی که در این زمینه کاستی داشته و عقب هستند تکلیف خواهد کرد که به سمت الکترونیکی شدن پیش روند.

باقری اصل گفت: طی کردن دولت گذار از دولت الکترونیک به دولت هوشمند و اصول حاکم بر تحقق دولت هوشمند در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: موضوع شعار «فقط یک بار» با این هدف که دیتای مردم تنها به یک درگاه واحد دولت متصل شود و مردم تنها از یک درگاه بتوانند سرویس‌های متعددی را بگیرند، تعریف شده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کرد: با تحقق این هدف و رسیدن دستگاه‌ها به بلوغ الکترونیکی امیدواریم چالش ارائه کپی کارت هوشمند ملی در دستگاه‌های دولتی و خدمات دهنده حذف شود. ما معتقدیم در این زمینه آمادگی پلتفرمی و زیرساختی وجود دارد و دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به تبادل داده اقدام کنند.

جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود