آغاز انتخاب واحد دانشجویان تربیت مدرس از امروز

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، بر این اساس، تاریخ انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تا روز ۲۶ بهمن ماه ادامه دارد و با تاکید این دانشگاه، عدم انتخاب واحد دانشجویان در مهلت یاد شده به معنای “عدم مراجعه” برای ادامه تحصیل بوده و بر اساس ضوابط آموزشی اقدام خواهد شد.

طبق تقویم آموزشی اعلام شده از سوی مسئولان دانشگاه تربیت مدرس، کلاس‌های نیمسال دوم این دانشگاه نیز از ۳۰ بهمن آغاز می شود.

بر اساس این تقویم آموزشی، حذف و تعویض دروس دانشجویان برای نیمسال دوم ۱۵ و ۱۶ اسفند ماه و پایان کلاس‌ها ۲ تیرماه ۱۴۰۱ خواهد بود. امتحانات نیمسال دوم نیز طی روزهای ۴ تا ۲۵ تیر برگزار می شود.

کلیه آزمون‌های پایان نیمسال اول دانشگاه تربیت مدرس به جز آزمون‌های دروس عملی و آزمایشگاهی به صورت غیر حضوری از روز شنبه ۲ بهمن ماه آغاز شده بود، تا دیروز ۲۳ بهمن ماه ادامه داشت.

https://boldder.ir/13/02/2022/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3/