مدیرکل دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت معرفی شد

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، در متن نامه دکتر عباس شیراوژن، خطاب به دکتر حمیدرضا اشراقی آمده است: «نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت مدیرکل دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می شوید.

اهم وظایف مأموریت‌های محوله به شرح زیر تقدیم می شود: تلاش جهادی در جهت ارتقا و بهبود خدمات رفاهی قابل ارائه به دانشجویان به ویژه دانشجویان ساکن در خوابگاه‌ها و گسترش کمی خوابگاه‌های متأهلین؛ ارائه الگوی ایرانی اسلامی رفاه، معیشت و کرامت عموم دانشجویان به ویژه دستیاران تخصصی و تحصیلات تکمیلی و دانشجویان نخبه و ممتاز؛ ارائه الگوی استاندارد از سبک زندگی مطلوب دانشجویی، تغذیه سالم و سالن‌های غذاخوری متناسب با شأن و جایگاه دانشجویان بر اساس الگوهای غذایی علمی و بومی؛ مشارکت‌بخشی به دانشجویان در جهت تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌ها در حوزه صنفی و رفاهی؛ ارتقاء سطح سلامت معنوی و بهداشت روان دانشجویان، پیشگیری از آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی و تقویت نظارت بر کیفیت ارائه خدمات از سوی مراکز مشاوره و سلامت دانشگاه‌ها؛ غربالگری سلامت روان و سنجش سیمای زندگی دانشجویان مبتنی بر ابزارهای روزآمد علمی، با توجه به ویژگی‌های حرفه‌ای، بومی و مذهبی؛ گسترش کمی و کیفی ورزش همگانی و قهرمانی در میان دانشجویان به ویژه در محیط‌های خوابگاهی همراه با اجرای پیوست فرهنگی؛ توسعه فضاهای فیزیکی ورزشی در مجتمع‌های دانشگاهی و تدوین پیوست فرهنگی آنها.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با استفاده از تجارب و دانش کارشناسان و صاحبنظران در انجام شایسته وظایف با رعایت اصول تکریم دانشجویان، مردم‌داری، عدالت‌محوری و فسادستیزی در راستای اعتلای معنوی، رفاه و آسایش و سلامت جسمانی دانشجویان عزیز دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور موفق باشید».

مدیرکل دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت معرفی شد