اولین شماره فصلنامه مکتوب تحلیلی روایی «قاسم» منتشر می‌شود

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام سالگرد تشییع تاریخی پیکر مطهر شهید سلیمانی در ایران و عراق، اولین شماره فصلنامه مکتوب تحلیلی روایی «قاسم» با عنوان «بزرگترین بدرقه تاریخ؛ تشییع به مثابه رفراندوم» منتشر خواهد شد.

این فصلنامه سیصدوپنجاه صفحه‌ای به زودی کتابفروشی‌ها و دیگر درگاههای توزیع مطبوعات در دسترس عموم خواهد بود.

اولین شماره فصلنامه مکتوب تحلیلی روایی «قاسم» منتشر می‌شود