کتاب «تفسیر آموزشی قرآن کریم» به چاپ دوازدهم رسید

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، چاپ دوازدهم جلد اول کتاب «تفسیر آموزشی قرآن کریم (معانی واژه‌ها و ساختارها)» اثر سیدمحمدرضا صفوی در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت مؤسسه بوستان کتاب در ۳۱۶ صفحه منتشر شد.

از جمله ضرورت‌ها در حوزه تدوین کتاب ارائه متنی آموزشی از تفسیر قرآن بر پایه‌های مختلف حوزوی است، به این هدف که دانش پژوهان با گذراندن مراحل پیش بینی شده به رتبه‌ای از علم تفسیر دست یابند که بر استخراج حقایق قرآن توانا گردند.

با توجه به این امر بایسته، اثر حاضر شکل گرفت که در دو مجلد کلمات هر آیه تحلیل و معانی و ساختار آنها تبیین می‌شود و بر مبنای آنها معنای آیه ارائه می‌شود و بر حسب نیاز تفسیری کوتاه بیان می‌گردد.

مطالب کتاب از منابع معتبر و اصیل استخراج شده و به گونه‌ای نگاشته شده که هم با سطح علمی دانش پژوهش همخوان بوده و هم نیاز به استاد احساس گردد.

فراگیری این دو جلد دانش پژوه را بر شناخت عمده کلمات قرآن و دریافت معانی و تحلیل آنها توانا می‌سازد و او را برای رسیدن به هدف نهایی یاری می‌کند.

در این اثر تلاش شده است تا همه مطالب بازگو شده به الفاظ قرآن و ساختار جملات آیات مستند باشد و از تأویل آیات و توضیح آنها بر خلاف ظاهرشان پرهیز شود. مستندات این تفسیر در لغت و سایر مسائل ادبی منابع اصیل و معتبر است.

این اثر تفسیر متناسب با سطح علمی دانش پژوهان قرآنی تدوین یافته است و در هر مرحله همگام با ارتقای علمی آنان متن تفسیری نیز ارتقا می‌یابد تا مطالب ارائه شده نه فراتر از سطح علمی مخاطب باشد و نه فروتر از سطح آنها.

در این اثر که جز اول قرآن یعنی سوره مبارکه حمد و سوره مبارکه بقره تا آیه ۱۴۱ را شامل می‌شود، تحت عناوین: واژه‌ها، توضیح و تحلیل واژه‌ها، ترجمه و شرح و بیان، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

کتاب «تفسیر آموزشی قرآن کریم» به چاپ دوازدهم رسید