وزیرفرهنگ:۲۰۰ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه مجازی کتاب تهران عرضه می شود

خبرگزاری ایرنا :

«محمد مهدی اسماعیلی» یادآورشد: سوم تا دهم بهمن دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران افزون بر ۲۰۰ هزار عنوان کتاب از ۲۱۰۰ ناشر داخلی و خارجی را در دسترس همه ایرانیان در تمام شهرها وروستاهای کشور قرار می‌دهد.

وزیرفرهنگ:۲۰۰ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه مجازی کتاب تهران عرضه می شود