مجمع استقلال و پرسپولیس تفکیک شد/ عرضه سهام در بورس از اواخر بهمن

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، علی رغبتی اظها ر داشت: صبح امروز در جلسه ای که با حضور دکتر سید حمید سجادی ، مهدی تاج و اینجانب در محل وزارتخانه برگزار شد، موضوع اخذ مجوز حرفه ای شدن سه باشگاه ایرانی، پرسپولیس، استقلال و گل گهر با هدف جلوگیری از ضررهای احتمالی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی در خصوص جزئیات این نشست گفت: نهاد مسوول در AFC ایراداتی را به پرونده های سه باشگاه ایرانی وارد و به باشگاه ها مهلت داده است تا پایان روز دوشنبه در این خصوص مدارک و مستندات خود را ارائه دهند که بلافاصله با حضور فدراسیون فوتبال و کمیته های مرتبط، مدیران دو باشگاه وهمکاری این وزارخانه فرایند تهیه مستندات آغازشده است.

مدیر کل دفتر برنامه برنامه ریزی و نظارت ورزش قهرمانی با بیان اینکه مالکیت مشترک یکی از ایرادهای مطرح شده از سوی کنفدراسیون اسیا بود، یادآور شد: در راستای رفع مشکل عنوان شده ، بلافاصله مجامع دوباشگاه توسط دولت محترم تفکیک شد. در خصوص واگذاری باشگاه ها از طریق فرابورس نیزکه فرایند و تشریفات قانونی خاص داشته ، مدتهاست این موضوع توسط کارشناسان سازمان خصوصی سازی در حال پیگیری و اجرایی شدن است.

رغبتی تاکید کرد: نهایتا مقرر شد تا اواخر بهمن فرایند عرضه سهام دو باشگاه در بورس آغاز شده و مطابق برنامه ریزی انجام شده دنبال شود و برای سایر ایرادها ، مدیران دو باشگاه در تلاش هستند و وزارت ورزش وجوانان نیزهرگونه همراهی و حمایت را در این خصوص داشته است.

https://dailybulletin.ir/26/12/2021/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%af-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d8%b3/